Blog

Oracle’da Görev(DBMS Job) oluşturmak

Daha önce ki session’lar la ilgili makalede oluşturduğumuz procedure için otomatik tekrarlayan bir job oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz. ben kullandım siz de kullanın 😛

begin
sys.dbms_job.submit(job => :job,
what => ‘dc_idle_sessions;’,
next_date => to_date(’23-03-2010 14:03:37′, ‘dd-mm-yyyy hh24:mi:ss’),
interval => ‘sysdate+1’);
commit;
end;
/