Blog

Ora-01652 Tempfile yetmiyoo abi

32 gb bir tempfile’ınız var ve yetmiyorsa naparsınız?  Oracle Windows da 32gb dan daha büyük bir dosya kullananamıyor aslında  en azından database’in block size’ı  8k ise geçerli bir önerme oldu bu.

“ORA-01652: unable to extend temp segment by string in tablespace string” hatasıyla karşılaşmam da bu yüzden oldu. Burda aklıma gelen 2-3 çözüm vardı aslında.

1-) Yeni tablespace yaratıp oracle’a o temp i kullanmasını sağlamak.

2-) var olan tempfile i büyütmek ki bu koşullarda(32gb) mümkün değil

3-) Temp table space ine yeni file eklemek. Aha işte benim seçtiğim yöntemde aşağıdaki komutla bu oldu.

ALTER TABLESPACE “TEMP2″ ADD TEMPFILE ‘O:\ORACLE\ORACLE\TEMP2B’ SIZE 10000M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 500M MAXSIZE 32767M