Blog

Crc Nedir,Nasıl Hesaplanır.

* CRC nedir?
CRC Cyclic Redundancy Check sözcüklerinin baş harflerinden türetilmiş bir kısaltmadır ve verilerin hatalı olup olmadığını anlamamıza yardım eden bir yöntemi anlatır.
Veri iletirken ya da saklarken ilettiğimiz/sakladığımız veri ile alınan verinin aynı olduğundan emin olmamız gerekir. Veriler iletim hattında bozunuma uğrarsa bunun farkedilmesi ve verilerin yeniden iletilmesi gerekir. CRC, bu amaçla kullanılır.
CRC yönteminde bir blok içindeki veriler tek tek toplanır, bu toplam belirli bir sayıya bölünür (bu sayıya P diyelim) ve bölüm sonucunda çıkan kalan sayısı verilere eklenir. Karşı tarafta veri alındığında yine veriler tek tek toplanır ve bu toplamdan bölüm kalanı çıkartılır. Çıkartma sonucundaki sayı da P’ye bölünür. Eğer veriler hatasız iletilmişse kalan sıfır olmalıdır.
Bir örnek verelim:
VERİLER CRC
90 69 66 82 65 79 78 69 3

Yukardaki verilerin rakamsal toplamı 598’dir. Örnekteki P sayımız da 17 olsun.
Toplam=598
P=17
598/17=35, kalan=3
Bu veri alındığında da şu işlem yapılır:
(598-3)/17=35, kalan=0 (hatasız iletim)
Eğer iletilen veriler hatalı ise bu verilerin toplamı 598 olmayacaktır, dolayısı ile kalan da 0 olmaz. Buradan verilerde bir bozulma olduğu anlaşılır ve veriler tekrar iletilir/saklanır. CRC’nin kelime anlamı da yapılan işlemi anlatır (dönemsel kalan kontrolü; dönemseldir, çünkü bütün veri bloklara bölünür ve CRC işlemi herbir blok için uygulanır)
CRC yöntemi yüzde yüz güvenilir bir yöntem değildir. Yine örneğimizdeki verilere dönersek altıncı verinin 79 değil de 96 olacak şekilde bozulduğunu varsayalım (yani P kadar). Bu durumda karşı tarafın eline geçen verilerin toplamı 615 olacaktır. CRC işlemini uyguladığımızda:
(615-3)/17=36, kalan=0
Yani, bir hatalı iletim söz konusu olduğu halde bu hata farkedilememiştir. Ama verilerin P ve P’nin katları kadar bozulma olasılığı hayli düşüktür. Bu yüzden hataların büyük bölümü CRC yöntemi ile saptanabilir.