İp adresinizi direkt olarak http request ile öğrenebilirsiniz. bunun için yapmanız gereken. https://api.centisoft.com adresini çağırmanız.

C# örneği

using (var client = new WebClient())
{
    var responseString = client.DownloadString("http://api.centisoft.com/");
}
C# IP adresi

Linux shell Curl

shell> curl http://api.centisoft.com/
curl IP API